ประกาศรับสมัครธุรการ

โพสต์21 พ.ย. 2561 22:47โดยโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2563 18:30 โดย โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ ]
โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีปรกาศรับสมัครคัดเลืออัตราจ้างธุรการโรงเรียน
ą
101719.jpg
(275k)
โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง,
21 พ.ย. 2561 22:47
ą
101720.jpg
(266k)
โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง,
21 พ.ย. 2561 22:47
ą
101721.jpg
(189k)
โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง,
21 พ.ย. 2561 22:47
ą
101722.jpg
(173k)
โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง,
21 พ.ย. 2561 22:47
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่,
9 ม.ค. 2563 18:29
Comments