ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์31 ต.ค. 2560 20:39โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
สอบคัดเลือกวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 09.00-10.00 น.ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 11.00 น.เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
ณ ห้องปชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อ.เมือง จ.เลย
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
31 ต.ค. 2560 20:39
Comments