ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โพสต์17 ต.ค. 2561 02:26โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
    กำหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันที่  23  ตุลาคม  2561 สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย  ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังแนบ
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
17 ต.ค. 2561 02:26
Comments