ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์10 ม.ค. 2560 20:30โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Comments