ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:22โดยนายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 22:55 ]

เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.30น.เป็นต้นไป 

สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย

Ċ
นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ,
7 มี.ค. 2561 00:22
Ċ
นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ,
7 มี.ค. 2561 00:22
Ċ
นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ,
7 มี.ค. 2561 00:22
Ċ
นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ,
7 มี.ค. 2561 00:22
Comments