ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์2 ส.ค. 2560 21:12โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 ส.ค. 2560 21:12
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 ส.ค. 2560 21:12
Comments