ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โพสต์19 ต.ค. 2559 09:19โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
19 ต.ค. 2559 09:19
Comments