ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์29 มิ.ย. 2560 21:33โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
29 มิ.ย. 2560 21:33
Comments