ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รายชื่อบุคคลและผลงานทางวิชาการประกอบการขอรับเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2555

โพสต์13 ก.พ. 2560 23:29โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


Comments