ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาคตรา 38 ค.(2)

โพสต์13 มิ.ย. 2560 00:57โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Comments