ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์29 พ.ย. 2559 01:10โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


Comments