ประกาศสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

โพสต์28 ธ.ค. 2559 20:14โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ธ.ค. 2559 20:14
Comments