ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์1 ต.ค. 2560 22:40โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 ต.ค. 2560 22:40
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 ต.ค. 2560 22:40
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 ต.ค. 2560 22:40
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 ต.ค. 2560 22:40
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 ต.ค. 2560 22:40
Comments