รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์27 พ.ย. 2560 01:41โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รับสมัครวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้น ๒ สพป.ลย.๑
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
27 พ.ย. 2560 01:41
Comments