รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์2 ต.ค. 2560 03:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รับสมัครข้าราชการครูเกษียณอายุราชการไปแล้วมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔ อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ เดือน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังประกาศรับสมัคร
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 ต.ค. 2560 03:21
Comments