รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์17 ก.ย. 2560 21:18โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง ๙ กลุ่มวิชาเอก รับรายงานตัวระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ
ĉ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
17 ก.ย. 2560 21:18
Comments