รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์16 ต.ค. 2560 00:57โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลุกเสือจังหวัด จำนวน 1 อัตรา ครูอัตรา จำนวน  4 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการวันที่ 26 ตุลาคม 2560) ในเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
16 ต.ค. 2560 00:57
Comments