รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์3 ก.ย. 2559 08:06โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2557  ถึง 30 กันยายน 2558  ผลปรากฎว่า  ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ประการใด
Comments