โรงเรียนบ้านนาโคกจัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์1 ต.ค. 2560 20:41โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
29 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนาโคกจัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...นำความปลื้มปีติ ยินดีมายังผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

Comments