โรงเรียนบ้านนาโคก เข้ารับรางวัลโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:42โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
17 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต 1 เข้ารับรางวัลโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
Comments