โรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรมในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)

โพสต์15 ส.ค. 2560 21:21โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
โรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม ในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐
 ณ โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี


ą
282189.jpg
(205k)
โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย,
15 ส.ค. 2560 21:21
Comments