โรงเรียนบ้านนาโคกรับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๒

โพสต์13 มิ.ย. 2560 01:31โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 01:38 ]
โรงเรียนบ้านนาโคกรับการการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนบ้านนาโคก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1Comments