โรงเรียนบ้านนาโคก รับการตรวจราชการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์26 ก.ค. 2560 00:17โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนบ้านนาโคก กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย   รับการตรวจราชการจาก  ท่านอิสระ  ศิริวรภา 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10  ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

Comments