โรงเรียนบ้านโพน อ.เมืองรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์6 มี.ค. 2559 18:22โดยโรงเรียนบ้านโพน อำเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2559 18:52 ]
โรงเรียนบ้านโพน อ.เมือง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
   ระดับอนุบาล รับนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัย รับสมัครวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2559
รับสมัครที่โรงเรียนบ้านโพน อ.เมือง ในวันเวลาราชการ  โทร.0 - 4283 - 4803
Comments