โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ร่วมกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นและที่แปรงฟันให้กับนักเรียน ในวันที่ 11,12 เมษายน ณ.โรงเรียนบ้านภูสวรรค์

โพสต์4 เม.ย. 2559 05:24โดยโรงเรียนบ้านภูสวรรค์ อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ร่วมกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นและที่แปรงฟันให้กับนักเรียน ในวันที่ 11,12 เมษายน ณ.โรงเรียนบ้านภูสวรรค์
Comments