โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:40โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อและโรงเรียนบ้านโพนจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ


Comments