โรงเรียนเพียงหลวง 18 ทำกิจกรรม "ซุปเปอร์ฮีโร่ ทำความดีเพื่อแม่"

โพสต์12 ส.ค. 2559 02:34โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อำเภอเชียงคาน
ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลยร่วมกับ  โรงเรียนเพียงหลวง18    ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ "ซุปเปอร์ฮีโร่  ทำความดีเพื่อแม่"  ในวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2559  มีการทำความสะอาดบริเวณวัด  เก็บขยะ  กวาดลานวัด  ล้างห้องน้ำ  ปลูกต้นไม้  

Comments