สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างการควบคุมภายใน

โพสต์30 เม.ย. 2561 23:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 23:42 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่  1  พฤษภาคม 2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดย วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ท่านมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงและกลุ่มทุกกลุ่ม  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งสิ้น  176  คน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<<


ภาพโดยนางวรกัรญา  คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


Comments