สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้การต้อนับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา 1

โพสต์20 ต.ค. 2560 02:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันศุกร์  ที่ 20  ตุลาคม 2560  ดร.รอง   ปัญสังกา   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึงด้วยความอบอุ่น  โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น  ภาพเพิ่มเติมข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ
ภาพโดย นางสา่ววรกัญญา  ไชยวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Comments