สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์11 ก.ค. 2560 00:25โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


Comments