สพป.ชัยภูมิเขต 3 ศึกษาดูงาน สพป. เลย เขต 1

โพสต์5 ก.ค. 2561 08:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่  5  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิเขต 3 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (ITA) โดยกล่าวว่า  ในการดำเนินการของ สพป.เลย เขต 1 ดังกล่าว  สร้างความสนใจให้กับตนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้นำคณะศึกษาดูงานมาเพื่อรับทราบข้อมูล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ  นอกจากนี้ ยังชื่นชม ในเรื่องระบบ Video conference ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้และเป็นเขตในอันดับต้น  ที่สามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้ได้จริง จากการศึกษาดูงานที่  สพป.เลย เขต 1 จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   (ITA) นั้น ในการดำเนินกิจกรรม ล้วนแต่เป็นงานที่ บุคลากรใน สพป.เลย เขต ได้ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว  จึงสามารถนำมาตอบในเรื่องของการประเมินดังกล่าวได้  นอกจากนี้ยังกล่าวถึง การสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน  สพป.เลย เขต 1 แรกเริ่ม  ได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน จำนวน 89  หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต จึงมีแนวความคิดในการเทิดพระเกียรติ พระองค์ โดยเพิ่มจำนวนการสร้างบ้านนักเรียน เป็นจำนวน 99  หลัง โดยขณะนี้ได้ดำเนินการ สร้างบ้านน้ำใจนักเรียนไปแล้ว  จำนวน 70    หลัง                  >>> ภาพเพิ่มเติม<<< 


ภาพโดย  นายอนุชิต  บาตะศรี  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments