สพป.เลย 1.สร้างบ้านนักเรียนหลังที่ 40

โพสต์29 ส.ค. 2560 02:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2560 เวลา 10.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 40  มอบให้แก่ เด็กชายชยากร  แก้วยาศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  ที่ 3 โรงเรียนบ้านหาดพระ อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย ภายในงาน ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการสร้างบ้านน้ำใจ พร้อมนั้นได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

  ทั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 40 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล      แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  40 หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภาพเพิ่มเติม

ภาพข่าวโดย  ณัชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments