สพป.เลย เขต 1 เชิญประชุมด่วน ! เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19

โพสต์29 มิ.ย. 2564 03:29โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันอังคารที่ 29 นี้ เวลา 10.00 น. ที่ห้องเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ระรอก 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยนายรัฐอิสรา กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ประชุมเร่งด่วน มอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ ให้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site 100 % ของโรงเรียนในสังกัด เป็นระยะเวลา 14 วัน (28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน  และมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการศึกษาในช่วง covid 19 ภายในโดยให้โรงเรียนรายงานความเคลื่อนไหว สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง การจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ให้มีการบริหารจัดการเช่นเดิม โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.โดยเคร่งครัด

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments