สพป.เลย เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยมหลัก 12 + 1 รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล 5 ประการ พร้อมทั้งมอบนโยบายพบปะให้ข้อคิดกับผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่

โพสต์23 พ.ย. 2563 00:45โดยนางณัชชา ทีนา

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผอ.สพป.เลย  เขต  1  นำผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย  เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยมหลัก 12+1  รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ  สวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล 5 และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวคิดในการปฏิบัติงานก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่  ในเช้า วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน  2563

ภาพ/ข่าว นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments