สพป.เลย เขต 1 รับมอบถนนดีเพื่อน้อง

โพสต์5 ต.ค. 2560 01:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบถนนลาดยางภายในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านนาแขม (ถนนดีเพื่อน้อง) อำเภอเมือง  จังหวัดเลย โดยมี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ในการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางภายในโรงเรียนบ้านนาแขมเป็นระยะทาง ๔๐๐ เมตร  ดังกล่าว เป็นการก่อสร้างถนนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางภาครัฐ  เป็นการร่วมมือกันระว่างชุมชน ทางหลวงชนบท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า เป็นแรงในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างร่วมกัน เพื่อให้มีนักเรียนได้มีถนนดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง โดยภายในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

ภาพเพิ่มเติม

ภาพข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Comments