สพป.เลย เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)

โพสต์20 มิ.ย. 2561 06:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 06:37 ]

วันพุธที่   20  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)  โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 09.00 น.-13.00  น. เพื่อให้มีความเข้าใจและมีแนวทางในการดำเนินการที่ตรงกัน  และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวไปยังผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) เพื่อรับฟังนโยบายไปพร้อมๆกัน  

 ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1
Comments