สพป.เลย เขต ๑ สืบสานวัฒนธรรมไทย "ประเพณีไทยวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๔

โพสต์9 เม.ย. 2564 00:55โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

    วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานโพธิ์ลานธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นายรัฐอิสรา  กงวงษ์           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย "ประเพณีไทยวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๔ เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย  โดยกิจกรรมนี้ สพป.เลย  เขต ๑ ถือเป็นประเพณีที่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

    ประเพณีไทยวันสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ  เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศ ของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ตระหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้  จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีพิธีขอขมาและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน รดน้ำขอพรผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกัน  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  ด้วย >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ,นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เลย เขต ๑


Comments