สพป.เลย เขต 1 สุดเก๋เปิดหมวกร้องเพลงระดมทุนการศึกษา พร้อมมอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 70

โพสต์5 เม.ย. 2561 02:28โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี  ดร. รอง  ปัญสังกา            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีแนวคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบจากเดิมจำนวน  89 หลัง  แต่ด้วยกำลังความศรัทธาจากหน่วยงาน ความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา  จึงได้มีการขยายโครงการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มจากเดิม 89  หลัง เป็น  จำนวน 99 หลัง  โดยขณะนี้มียอดจองการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียนแล้ว จำนวน 98  หลัง  คงเหลือการรับบริจาคสร้างบ้านอีกจำนวน 1 หลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   ยังคงรับบริจาคการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียนจนครบกำหนด 99  หลัง

          วันนี้  วันที่ 5  เมษายน 2561 เวลา 08.09  น. นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย  ให้เกียรติในการเป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 70      ให้กับเด็กชายวรเชษฐ์  นามวงษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านท่าข้าม  ภายในงานมีดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมในงาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดย  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู บุคลากร สพป.เลย  เขต 1 ผู้นำชุมชน  เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

บ้านน้ำใจหลังที่ 70  เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากผู้มีใจเมตตาที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านคือคุณเณศราภา  ปัญสังกา  โดยมอบเงินบริจาคสมทบในการสร้างบ้านครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 70,000  บาท

ระหว่างการดำเนินพิธีมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียนมีการร้องเพลงประกอบการเล่นกีต้าร์เพื่อหาเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่รับมอบบ้าน เล่นกีตาร์ประกอบเพลงโดยนายยืนยง  ปาลี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  ขับร้องโดย ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ,นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย  ได้รับเงินทุนการศึกษาจากการบริจาคเป็นเงินจำนวน 12,605 บาท และได้มอบให้เด็กชายวรเชษฐ์  นามวงษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป   >>>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 (5 เมษายน 2561)

Comments