ประชุมการเดินทางไกลอยู่ค่าพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี (กลุ่มลุ่มน้ำเหือง)

โพสต์23 ก.พ. 2559 22:11โดยโรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2559 04:28 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 ]
วันอังคารที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
วันอังคาร  ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นายสุรศักดิ์  ทิพย์อาสน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง  เรียนเชิญผู้บริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  มาประชุมปรึกษาหารือ  เกี่ยวกับการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี  ภายในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  ณ  โรงเรียนบ้านหนองปกติ
Comments