อบรมจัดทำเว็บไซดื โรงเรียน Google site

โพสต์19 ก.พ. 2559 22:34โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2559 22:34 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 ]
วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อบรม จัดทำเว็บไซดื โรงเรียน Google site ที่โรงเรียนบ้านท่าลี่ ๒๗ โรงเรียน
Comments