เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์5 พ.ย. 2560 19:34โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 19:36 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน ก.ย. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม


หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่
Comments