เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์9 ส.ค. 2560 00:32โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 01:07 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่

Comments