เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 ก.ย. 2560 20:58โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
12 ก.ย. 2560 20:58
Comments