การพัฒนาหนังสือสามมิติและแบบฝึกทักษะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โพสต์12 ธ.ค. 2562 20:31โดยโรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 21:02 ]
 ผลงานครูุคลธร  วรรณอุดม โรงเรียนบ้านวังยาว กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม  
ĉ
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
12 ธ.ค. 2562 20:31
ĉ
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
12 ธ.ค. 2562 20:31
Ċ
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
12 ธ.ค. 2562 20:31
Ċ
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
12 ธ.ค. 2562 20:31
Ċ
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
12 ธ.ค. 2562 20:31
Ċ
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
12 ธ.ค. 2562 20:31
Ċ
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
12 ธ.ค. 2562 20:31
Comments