หนังสือเสริมประสบการณ์อังกะลุง โรงเรียนบ้านโพนทอง

โพสต์19 ก.พ. 2559 17:42โดยโรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอปากชม   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2559 17:42 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 ]

โน้ตเพลงชาติไทย

               

               ขึ้นนำ              1             2              3             4              5               6              7              8 

1

 - - ซ ด         

- - ม ซ        

 - - -

- - -        

-  - ท ด

- - ร ม

 - - -  -        

- - -  -        

                                   

2

 - - ร  ด        

- - ล ซ       

 - - ล ท

- - ด ม       

-  - ด ร

- - ด ด

 - - -  -        

- - -  -        

                    ร้อง

1

- - ซ ด        

- - ม ซ        

 - - -

- - -        

-  - ซ ฟ

- - ล ซ

 - - -  -        

- - -         

 

2

 - - -         

- - ฟ  ม        

 - - ร  ร

- - -  -        

-  - ร  ร

- - ม  ร

 -  - ด ด

- - -  -        

 

3

 - - -         

- - ม  ซ        

 - - -

- - -        

-  - ซ ฟ

- -  

 - - -  -        

- - -  -        

                                   

4

 - - -         

- - ล ท        

 - - ล  ร

- - - -        

- - -         

- - ท ล        

- - -  -        

 -  - - ซ

 

5

 - - -         

- - ล ซ        

 - ฟ - ร

- - - -       

-  - -

- - ล ซ

 -  - ม ด

- - - -       

 

6

 - - -         

- - ม  ร        

 - - -

- - ร ล       

-  - -

- - ล ซ

 - - -  -        

- - -  -        

 

7

 - -         

- - ม  ซ        

 - - -

- - -        

-  - ท  ด

- - ร ม

 - - -  -        

- - -  -        

 

8

 - -  ร ด        

- - ล  ซ        

 - - ล  ท

- - ด ม       

-  - ด ร

- - ด ด

 - - -  -        

- - -  -        

 

Comments