รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์26 ก.พ. 2561 22:53โดยโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อำเภอปากชม

หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1            

ผู้ศึกษา           ไกรราศ ปังคะบุตร

ปีการศึกษา       2559

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อำเภอปากชม,
26 ก.พ. 2561 22:53
Comments