คลิก โพสต์ใหม่ ด้านล่าง เพื่อเพิ่มข่าว หน้านี้สำหรับสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์5 ธ.ค. 2558 05:09โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1

5-12-2558 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปี 2558  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชย.1 เป็นประธานในพิธี  ได้นำคณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว   มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี  ประพฤติดี   และนักเรียนขาดแคลน  เสร็จพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 2 ต้น คือต้นยางนา และต้นพยุง  และแขกผู้ทีเกียรติที่ร่วมปลูกต้นไม้ท่านละ 2 ต้น มีดังนี้  นายเพชร เหมือนพันธุ์  อดีต ผอ.สพท.ชย.เขต3,เขต1  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผอ.สพม.30(ชัยภูมิ)  นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชย.1  นายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชย.1  นายประทีป  พลมณี  อดีต  ประธาน สอ.ชัยภูมิ จำกัด  นายประพัน  เกิดถาวร   ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นางเกษา  มีสิทธิ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายสมจิต  หาทอง  ผอ.โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ"

โพสต์5 ธ.ค. 2558 02:21โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 9:00 น. โดยจัดกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ"  โดยมีนักเรียน  และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" นี้โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจจัดขึ้นให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะร่วมปั่นจักรยานเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการมีส่วนในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความตื่นตัวในการทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวงของไทย

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสมพักตร์ กระจ่างฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุตั้งแต่งเป็นข้าราชการครู

โพสต์5 ธ.ค. 2558 01:45โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสมพักตร์  กระจ่างฤทธิ์  เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุตั้งแต่งเป็นข้าราชการครู  ที่โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  หลังจากที่ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการที่โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจเป็นเวลา 10  ปี ในวันที่  27 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้มีการกล่าวคำอำลา และมอบของขวัญให้คุณครูสมพักตร์  กระจ่างฤทธิ์ อย่างท่วมท้นจากคณะครูโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ทั้งนี้คณะครูได้ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูสมพักตร์  กระจ่างฤทธิ์ ที่โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ตรวจสุขภาพอนามัยช่องปากให้กับนักเรียน

โพสต์26 พ.ย. 2558 19:39โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1

27- 11- 2558  คุณหมอชุติมา  ยอดคีรี  ตุณหมอคณพศ  แต่งเมือง  เจ้าหน้าที่ทันตสุขภาพ  จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า  ออกบริการตรวจสุขภาพอนามัยช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ชั้น  ป.1- ป.6  ภาพประกอบ  คลิกที่นี่

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

โพสต์26 พ.ย. 2558 01:10โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยที่แสดงถึงความสำนึกต่อบุญคุณของสายน้ำที่ให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทย  และเพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าร่วมการประกวดแอร์โรบิคด๊านซ์ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงฯ

โพสต์26 พ.ย. 2558 00:18โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ส่งนักเรียนทีมแอโรบิคเข้าร่วมการประกวด แอร์โรบิคด๊านซ์ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ณ สนามกีฬาชั่วคราวลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ เพื่อสร้างกระแสและส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดสืบสานประเพณีลอยกระทง

โพสต์25 พ.ย. 2558 18:53โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1

25 - 11 -2558   ผอ.สมจิต  หาทอง  ได้นำพาคณะครูและ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  ร่วมใจอนุรักษณ์ประเพณีลอยกระทง
โดยมอบหมายให้นักเรียนทุกชั้นทำกระทง และนำมาลอยในสระน้ำของโรงเรียน  ภาพประกอบ  คลิกที่นี่


ลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมพิธีวางพวงมาลา

โพสต์24 พ.ย. 2558 21:21โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1

25  พ.ย. 2558  ลูกเสือ  -  เนตรนารี  โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันวชิราวุธ สถานที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า  ภาพประกอบ    คลิกที่นี่โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์11 พ.ย. 2558 08:57โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  รับการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ  ,นายวิชัย  จำพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ รองประธานกรรมการ,  นายวิทศักดิ์   ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว กรรมการ , นายสุริยนต์  วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา กรรมการ , นายปริญญา  บุญภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิมยา กรรมการ และนางประภัสสร  สิตวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โรงเรียนโพนทองพิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน

โพสต์4 พ.ย. 2558 19:57โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนโพนทองพิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนโพนทองพิทยา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๘๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนโพนทองพิทยา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๘๓๓๒๑๒  ๐๘๑๗๒๕๓๑๒๔  ในวันและเวลาราชการ

1-10 of 74