โรงเรียนบ้านโนนสะอาดจัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์26 มิ.ย. 2558 06:27โดยโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1

26  มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชย.1 จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อให้มีการแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ กวีสี่แผ่นดิน  และร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด และเดินรณรงค์รอบ 3 หมู่บ้าน โดยมีชุมชน คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานวาดภาพวันสุนทรภู่
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานเขียนคำขวัญต่อต้านยาเสพย์ติด 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด รอบบริเวณทั้ง 3 หมู่บ้านในเขตบริการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด 
Comments