โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 /2558

โพสต์30 ต.ค. 2558 01:44โดยโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 /2558
ในวันที่ 30  ตุลาคม 2558
ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านพํัฒนาสามัคคี
เวลา  09.00 - 12.00
ภาพบรรยายการการประชุม
มีการประชุมชั้นเรียนโดยครูประจำชั้นกับผู้ปกครองนักเรียน  ฯลฯ
ą
DSCN2088.JPG
(3603k)
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1,
30 ต.ค. 2558 01:44
ą
DSCN2098.JPG
(3998k)
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1,
30 ต.ค. 2558 01:44
Comments