โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ขอขอบคุณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

โพสต์4 ส.ค. 2558 05:06โดยโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
   โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1  
โดยการนำของ นายปรัชญานนท์  คำนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  ขอขอบคุณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ มาจัดกิจกรรมเพื่อสอน เรื่อง ภาษีอากรสู่เยาวชน  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558